Evakuačný plán

POŽIARNY EVAKUAČNÝ PLÁN

Objekt: Letisko Piešťany

Adresa: 921 01, Žilinská cesta 597/81, Piešťany