Straty a nálezy

V prípade straty, či nájdenia osobných vecí našou stranou, budú tieto predmety postupne vkladané na našu stránku. Tak prajeme, čo najmenej stratených, či odcudzených vecí :-)

Kontakt