Dôležité upozornenie!

Vzhľadom na zhoršené poveternostné podmienky na letisku Piešťany, kde vietor dosahuje miestami rýchlosť viac ako 120km/hod. sa organizátori rozhodli program z najväčšieho a nekrytého BLACK STAGE presunúť a rozdeliť medzi prekryté  BLUE STAGE a WHITE STAGE.

S tým súvisiace zmeny v programe na oboch stageoch budú priebežne aktualizované na oficiálnej facebookovej a tiež webovej stránke festivalu.

 Napriek ubezpečeniam statika, že to sú ešte hodnoty, ktoré daná stavba dokáže zniesť kladú organizátori na prvé miesto bezpečnosť účinkujúcich, návštevníkov a samotných spolupracovníkov.

Vopred ďakujeme za pochopenie.