Address

Korešpondenčná adresa

TOPFEST, s.r.o.
Pod Párovcami 165
921 01 Piešťany
tel.: +421 915 758 465
topfest@topfest.sk
www.topfest.sk

Miesto konania


AMBULANTNÝ PREDAJ

V prípade záujmu o predajné miesto nás kontaktujte od 15. marca do 31. mája 2017

mail:
stanky@riaditel.com

 

Fakturačná adresa

TOPFEST, s.r.o.
Nevädzova 6C
821 01 Bratislava

IČO: 46 108 700
IČ DPH: SK 2023231012

Číslo účtu: 2927863169/1100 , TATRA BANKA
IBAN: SK96 1100 0000 0029 2786 3169
SWIFT: TATRSKBX

Registrovaný na Okresnom súde v Bratislave. Oddiel: sro, Vložka č. 75349/B