Pomôcť môže každý z Vás...

APPA pomáha telesne postihnutým deťom a dospelým od roku 2009 so saturáciou ich potrieb. Ponúka im pomoc prostredníctvom vlastných charitatívnych akcií, projektov s významnými partnermi, prostredníctvom možnosti získavania 2% z daní a DMS. Na festival Topfest prichádzajú podporiť Tobiaska Labaja, ktorý od narodenia trpí detskou mozgovou obrnou – spastickou diparézou a k zlepšeniu jeho zdravotného stavu potrebuje špeciálne rehabilitácie v centre Svetielko. Pomôcť môžete aj vy... priamo na Topfeste sa bude realizovať zber plastových štuplíkov, ktoré môžete odovzdať do zberných nádobiek v stánku APPA a vybraných stánkoch s nápojmi. Viac informácií o pomoci pre Tobiaska a aktivitách združenia APPA Vám radi poskytnú jej zástupcovia, ktorých nájdete na Topfeste.