Organizačné pokyny

  TOPFEST, Piešťany,

                                                   Organizačné pokyny                                                      

                                                         DÁTUM A MIESTO KONANIA KONCERTU 29.6. -30.6. 2018, Letisko Piešťany, Piešťany

VSTUP DO AREÁLU                                                            
Brány stanového mestečka otvárame už vo štvrtok 28.6.2018 o 12:00. Vo štvrtok bude vjazd do stanového mestečka možný len z ulice Kláštorská. V piatok 29.6.2018 o 9:00 bude otvorené aj parkovisko od Hornej Stredy, rovnako ako aj všetky vchody do areálu. VIP vstup, VIP stanovanie a VIP parkovisko sa bude otvárať v piatok 29.6.2018 o 9:00.
 
SCANOVANIE NÁRAMKOV                                                  
Aby sme predišli nedorozumeniam s falšovanými vstupenkami a inými problémami pri vstupe do areálu, každému návštevníkovi bude pred vchodom a východom z areálu oscenovaný identifikačný náramok spolu s platnou vstupenkou.
 
CENA ZA PARKOVANIE                                                      
Cena za parkovanie automobilov, motocyklov bude 5 eur na celé trvanie festivalu.
 
CENA ZA PARKOVANIE KARAVANOV                              
Cena za parkovanie karavanov s pripojením na elektrickú energiu bude 15 eur na celé trvanie festivalu.
 
OTVORENIE AREÁLU                                                      
Štvrtok 28.6. 2018 12:00 hod. otvorenie vstupu od ulice Kláštorská (stanové mestečko) Piatok 29.6.2018 9:00 hod. otvorenie festivalového areálu (sprístupnené všetky vstupy) Nedeľa 2.7.2018 05:00 uzatvorenie festivalového areálu 12:00 uzatvorenie stanového mestečka Vzhľadom na súčasnú situáciu vo svete budú pred vstupom do areálu prebiehať zvýšené bezpečnostné prehliadky. Z tohto dôvodu počítajte, prosím, s dostatočnou časovou rezervou.
 
DOPRAVA A PARKOVANIE                                                      
Na parkovanie budú vyhradené 2 parkovacie zóny. Jedno parkovisko sa nachádza pri zjazde z D1 v Hornej Strede (vid mapka). Na tomto parkovisku je PRÍSNY ZÁKAZ stanovania pri autách. Vstup na druhé parkovisko sa nachádza na ulici Kláštorská. Toto parkovisko je vyhradené na stanovanie pri autách.
 
PREDAJ VSTUPENIEK NA FESTIVALE                      
Zakúpiť vstupenky priamo na festivale bude možné len v pokladniach nachádzajúcich sa pri oboch vstupoch. Pokladňa od ulice Kláštorská bude otvorená vo štvrtok 28.6.2018 o 12:00. Otvorenie pokladne od Hornej Stredy bude v piatok 29.6.2018 o 9:00. Cena permanentky na mieste:  45 € Cena jednodňovej vstupenky na mieste: 25 € Deti do 10 rokov majú vstup na festival zdarma.
 
INFORMÁCIE PRE ZŤP                                                  
Držitelia preukazu ZŤP si budú môcť zakúpiť vstupenku na festival priamo na mieste za zvýhodnenú cenu  € (vstupenka platí na oba festivalové dni), a to po predložení príslušného preukazu. Na sprievodcu sa zľava nevzťahuje.
 
ÚSCHOVŇA BATOŽÍN                                                                
V pokladniach sa bude nachádzať aj úschovňa batožiny. Poplatok za uschovanie je 1 €, kapacita je limitovaná.
 
BEZPEČNOSŤ                                                          
Návštevníci súhlasia s vykonaním osobnej prehliadky strážnou službou pri vstupe do areálu a kedykoľvek v areáli počas trvania festivalu usporiadateľom poverenou osobou alebo usporiadateľom poverenou súkromnou bezpečnostnou službou (ďalej ako „SBS“). Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať pokyny usporiadateľa a SBS a strpieť osobnú prehliadku a všetky úkony potrebné na zabezpečenie ochrany zdravia a majetku návštevníkov festivalu. Pracovníci SBS sú oprávnení zabezpečiť odchod resp. vyvedenie návštevníkov festivalu a/alebo vynesenie ich majetku zo stanového mestečka a/alebo z areálu festivalu primeranými prostriedkami v prípade, ak návštevníci neuposlúchnu pokyny uvedené v týchto podmienkach, resp. pokyny pracovníkov SBS a/alebo iných osôb poverených usporiadateľom. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nevpustiť do areálu, prípadne vyviesť z areálu, osoby v podnapitom stave alebo zjavne pod vplyvom drog či iných omamných látok, pokiaľ bude ich správanie agresívne a neprimerané. Ide o opatrenie súvisiace s bezpečnosťou ostatných návštevníkov festivalu. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu a odcudzenie cenností (peňazí, dokladov, šperkov, mobilných telefónov a pod.). Odporúčame si dávať pozor na svoje osobné veci a nenechávať ich bez dozoru.
 
INŠTRUKCIE V PRÍPADE BÚRKY                                          
Ak je doba medzi bleskom a hrmením kratšia ako 30 sekúnd dodržiavajte nasledovné pokyny: - nezdržujte sa v žiadnych festivalových stavbách, budú evakuované a uzatvorené, - zbavte sa kovových predmetov a vypnite mobilný telefón, - najlepšia poloha: skrčiť sa a čupnúť si na špičky, skloniť hlavu, držať si uši, nekráčať, neutekať, neležať na zemi, rozostúpiť sa, nedržať sa v skupinách, - ak ste v blízkosti vysokých predmetov, stavieb, držte odstup min. 2 metre, - ak ste v stane: posaďte sa na izolujúci materiál (deka, karimatka) so spojenými nohami, nedotýkajte sa stien ani konštrukcie stanu, - bezpečnou skrýšou je auto so zatvorenými oknami.
 
V PRÍPADE EVAKUÁCIE SA RIAĎTE POKYNMI USPORIADATEĽOV NEPOVOLENÉ PREDMETY                
Do priestorov areálu letiska Piešťany je prísne zakázané: zákaz vstupu / vnášania plechoviek zákaz vstupu / vnášania pyrotechnických predmetov, výbušnín a horľavín zákaz vstupu / vnášania omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov zákaz vstupu / vnášania zbraní akéhokoľvek druhu alebo vnášania nožov, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných účastníkov festivalu zákaz vstupu / vnášania profesionálnych fotoaparátov a zhotovovania fotografií z a počas vystúpení interpretov zákaz vstupu / vnášania ostrých predmetov, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných účastníkov festivalu vrátane dáždnika zákaz vstupu / vnášania sklenených nádob a fliaš zákaz vstupu / vnášania audiovizuálnych nahrávačov zákaz zhotovovania fotografií z vystúpení interpretov zákaz používania blesku pri fotení počas koncertov zákaz vstupu do areálu festivalu so psom zákaz vstupu /vnášania akýchkoľvek alkoholických a nealkoholických nápojov zákaz stanovania na parkoviskách a iných miestach, ktoré nie sú na stanovanie vyhradené zákaz vstupu na pódium a na miesta, na ktoré je vstup povolený len pre určené osoby zákaz vstupu na miesta a/alebo do objektov ohradených oplotením alebo inými zábranami zákaz predaja akéhokoľvek tovaru bez písomného súhlasu alebo povolenia usporiadateľa zákaz akéhokoľvek iného konania/nekonania, ktoré by mohlo spôsobiť akúkoľvek škodu alebo ujmu iným návštevníkom a/alebo usporiadateľovi a/alebo iným osobám prítomným na festivale. Ďakujeme za pochopenie a strpenie pri bezpečnostnej prehliadke pred vstupom do areálu.

UPOZORNENIE!

Upozorňujeme návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba na oficiálnych predajných miestach, ktoré sú zverejnené na stránke www.topfest.sk. Vstup do areálu je povolený len s platnou VYTLAČENOU vstupenkou. Hometickets musia byť vytlačené na kancelárskom papieri vo formáte A4 s čitateľným čiarovým kódom (nie na foto papieri). Potvrdenie objednávky ani vstupenky v elektronickej (nevytlačenej) forme nebudú akceptované.