Základné informácie

Festival otvorí svoje brány 30.6.-1.7.2023

  • Topfest Zelená voda pri Novom Metse nad Váhom (48.76637531546748, 17.8583614662871)
  • Organizačné pokyny: 30.6.-1.7.2023 Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom

Vstup do areálu

Brány stanového mestečka otvárame vo štvrtok 29.6.2023 o 14.00hod

V piatok otvárame všetky vstupy 30.6.2023 o 12.00hod

VIP parkovisko, VIP vstup otvárame v piatok 30.6.2023 o 12.00hod

Brány festivalu sa zatvárajú v nedeľu 2.7. o 5.00hod

Festivalové mestečko sa zatvára v nedeľu 2.7. o 12.00hod

Areál je počas festivalu otvorený nonstop.

PREDAJ VSTUPENIEK NA MIESTE:

Vstupenku si bude možné zakúpiť aj priamo na festivale.

1-dňové vstupenky je možné zakúpiť len priamo na festivale.

Cena 1-dňovej vstupenky 35€

Deti do 10 rokov (vrátane) majú vstup zdarma.

Informácie pre ZŤP:

Držitelia preukazu ZŤP si budú môcť zakúpiť vstupenku priamo na festivale za zvýhodnenú cenu. Doprovod si hradí plnú sumu.

Cena ZŤP vstupenky 30€. 

SCANOVANIE NÁRAMKOV:

  • Na vstupoch do areálu dostane každý návštevník  po predložení  platnej vstupenky náramok. Náramky na zápästia dávajú usporiadatelia.
  • Náramok považujte za ceninu – pri jej strate vám nebude umožnený opätovný vstup do areálu.
  • Za stratu, krádež, poškodenie náramku je zodpovedný návštevník.
  • Výmena či prepožičanie náramku nie je povolená. Za porušenie pravidiel bude mať SBS právo návštevníka vyviesť z areálu a strhnúť náramok. Prípadne mu bude zamedzení vstup do areálu.