Napíšte nám

Organizátor podujatí

Arubin, s.r.o.
Vajanského 58
921 01 Piešťany
tel.: +421 915 758 465
office.arubin@gmail.com

Fakturačná adresa

Arubin, s.r.o.
Špitálska 45
811 08 Bratislava
IČO 50858386
DIČ 2120502439
IČO DPH SK 2120502439

IBAN: SK38 1100 0000 0029 4506 8521 / TATRSKBX
Zapísaná OR OS Bratislava odd Sro vložka 121831/Bratislava I.

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER