Napíšte nám

Predaj vstupeniek cez www.topfest.sk

Fakturačná adresa

Foridea, s.r.o.
Obchodná 13
921 01  Piešťany
IČO: 47 430 664
DIČ: 2023871498
IČ DPH: SK2023871498

vstupenky @ foridea.sk

IBAN: SK84 0200 0000 0037 7196 2551 / SUBASKBX
Zapísaná OR OS Trnava odd Sro vložka 32639/T.

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER