Kabát

Kabát

Kabát

3.7.2021 - 22:00 | https://kabat.cz/

Kabát na TOPFEST 2021

Kabát je jednou z najúspešnejších česko-slovenských kapiel. Dnes je skupina Kabát považovaná odbornou i laickou verejnosťou za najlepšiu skupinu na českom trhu.